Strategi diagram

Her legger vi ut forskjellige strategi diagram som folk vil dele med resten av
pokerspillere. 

Low Limit Strategi Diagram

The Pretender Preflop Diagram
Early Position
Par AA – 99
Suited AKs – ATs, KQs, KJs, QJs, JTs
Offsuit AKo, AQo, KQo
Raise
100%: AA – JJ
33%: AKo – AQo, AKs
Middle Position
Par AA – 77
Suited AKs – A8s, KQs – KTs, QJs, JTs
Offsuit AKo – AJo, KQo, KJo
Raise
100%: AA – JJ, AKs, AQs, AKo, AQo
Late Position + small blind
Par AA – 22
Suited Axs, KQs – K9s, QJs – Q9s, JTs, J9s, T9s, T8s, 98s, 87s, 76s
Offsuit AKo – AJo, KQo, KJo, QJo, JTo
Raise
100%: AA – JJ, AKo, AQo, AKs, AQs, AJs, KQs
Hovedregel
low suited connectors (87s,65s etc) fold på floppen hvis du ikke treffer to par eller bedre,
eller har åpen straight- eller flushdraw
par 77 – 22 fold på floppen, hvis du ikke treffer tress eller bedre på floppen
big cards (AK, AQ, KQ etc) fold på floppen, hvis ikke treffer topp par eller bedre
eller har åpen straight- eller flush draw